jueves, 14 de agosto de 2014

El Canal de Panamá i la colonia fiscal valenciana

El Canal de Panamá, unio artificial que conecta el transport maritim entre el Pacific i l´Atlantic, supon uns ingresos de 2000 millons de dollars per a la chicoteta pero gran Republica de Panama (de vora 4 millons d´habitants). Per esta via de comunicacio que complirà 100 anys el 15 d´agost de 2014, passen els productes de tot el mon, i es el principal motor economic de l´oasis panameny. El canal de Panamá supon el 5% del PIB de Panamá. Impressionant, ¿no?

Ara, si nos teletransportem des de la terra de Roberto Durán (Hands of Stone) i Nuñez de Balboa fins al mediterraneu trobem el cas contrari: Valencia, una autonomia de 5 millons d´habitats te uns ingressos negatius de 6.000 millons de dollars, per causa dels imposts elevats que paguem i les minimes inversions que recibim (si fem cas a les balanços fiscals del Ministeri d´Economia de Montoro). En efecte, si fiquem en un plat de la balança lo que aporta tota l´autonomia valenciana al regim fiscal espanyol, i en l´atre lo que el Govern de Madrit nos torna en inversions directes e indirectes, tenim un saldo negatiu de 6.000 millons de dollars (oficialment reconegut pel PP, encara que en realitat son 8.000 millons de dollars, si fem un calcul ben fet).

¿Es sostenible per ad una economia com la valenciana que any darrere d´any es perguen 8.000 millons de dollars, lo que equival als ingresos de 4 canals de Panamá? ¿Per què l´economica valencia està en crisis,....per la caiguda de Lehman Brothers en 2008, pel fantasma de Zapatero, per la corrupcio del PP (que tambe), o per la manca de poder valencià que es ya asfixiant?

No alcarém mai el vol, fins a que no nos fiquem en el cap, que Valencia ha de ser capaç de ser simplement Valencia, i que podem governar-nos a nosatros mateixa, en un sistema fiscal propi i just.

Sense este canvi de mentalitat, els jovens preparats continuaran emigrant a Alemania i Londres a treballar i els no preparats aniran a collir raïm a la vendimia francesa, mentres que una elite pro-Madrit i/o Barcelona continuarà enganyant al poble, i generant uns ingresos nets que s´envien any raera any via transferencia als nostres veïns -que ni nos respecten ni nos entenen- equivalents als diners que generarien 4 Canals de Panamá.

No hay comentarios:

Publicar un comentario